Tag Archives: نکاح

۲۲مرداد/۹۶
فسخ نکاح

فسخ نکاح در چه شرایطی واقع می شود؟

عقد نکاح نیز مانند دیگر عقود تابع قانون در ایجاد و انحلال بوده که در فسخ نکاح علاوه بر قواعد عمومی فسخ در عقود دارایی شرایط اختلاص نیز می باشد که میبیشتر…