Tag Archives: نفقه

۲۲مرداد/۹۶
نفقه زن

نفقه زن در چه صورتی قابل پرداخت نیست؟

اصولا پرداخت نفقه زن براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی درعقد دائم برعهده شوهر میباشد ولیکن هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند (عدم تمکین) مستحق نفقه نخواهد بودبیشتر…

۱۳مرداد/۹۶
ترک انفاق

ترک انفاق

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم آنها را موظف به تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکاری در ماده۱۱۰۶بیشتر…