Tag Archives: مهریه

۲۴مرداد/۹۶
نحوه وصول مهریه

نحوه وصول مهریه

برای دانستن نحوه وصول مهریه دانستن انواع مهریه ضروری است. به اعتبار تقسیم فقهی و حقوقی مهریه ، مهریه به انواع زیر تقسیم می شود: مهرالمسمی: به مهریه ای که زوجین قبلبیشتر…

۲۲مرداد/۹۶
مهریه

مهریه تحت چه شرایطی به زن تعلق نمیگیرد؟

تعیین مهریه برای زن در ازدواج به صراحت در قانون و شرع مورد تاکید قرار گرفته است و با تراضی زوجین می توان هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملکبیشتر…