Tag Archives: ازدواج

۲۳مرداد/۹۶
ازدواج موقت

ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت در ماده‌ ۱۰۷۵ قانون مدني‌ قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) مانند شرايط نکاح دائم است به اضافه‌ تعيين مدت مشخص وبیشتر…

۲۲مرداد/۹۶
تکالیف مرد و زن بعد از ازدواج

مهمترین تکالیف مرد و زن بعد از ازدواج چیست؟

مهمترین تکالیف مرد و زن بعد از ازدواج چیست؟   پس از نکاح و تشکیل زندگی مشترک، در یک رابطه دو سویه بین زن و شوهر که شریک یکدیگر در تمامی ابعادبیشتر…