طرح سؤالات حقوقیدسته بندی: موضوعات کیفریتبدیل حبس به جزای نقدی
ی خواهر بدبخت 3 سال قبل
1+

اگر فردی از نیروهای مسلح محکوم به گرفتن رشوه به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان رشوه شود و به ۳ سال حبس محکوم شود. آیا امکان تبدیل حکم زندان به جزای نقدی وجود دارد؟

1 پاسخ
آیین ناجی عضو سایت 3 سال قبل
0

اگر حکم قطعی نشده باشد، بله می توان اعتراض کرد، اما اگر حکم قطعی و اجرایی شده باشد می توان پس از گذشت یک سوم از حبس، درخواست آزادی مشروط داد.