سجاد 3 سال قبل
1+

باسلام.بنده زمین کشاورزی را از کسی خریداری کرده ام.صاحب زمین فوت شدن و الان یکی ازدختران صاحب زمین درخواست ابطال معامله راداده.بقیه فرزندان پسرودختر صاحب زمین مشکلی ندارند باما.فقط این خانم بدلیل اختلاف بابرادوخواهران خود اقدام به چنین کاری نمودند تا زمینی که ماخریده ایم و قیمت زمین نسبت به بقیه زمینهای مالک قیمت وارزش بهتری داردراازما بگیرد.میخواهم ببینم میتواند زمین راازمابگیردیاخیر
واگرمیتواند ایا ما به دلیل اینکه این زمین ازبقیه زمینها ارزشش بیشتراست وقبلا ما پول ارزش این زمین راداده ایم حالا میتواند جای دیگری زمین کم ارزشتری به مابدهدیاخیر
یااینکه کلا زمین زمین راچگونه میتواندصاحب شود
بسیارممنونم ازوکلای عزیز
ذکات علم به ترویج ان است.سپاسگذارم

1 پاسخ
آیین ناجی عضو سایت 3 سال قبل
1+

سلام، نمی تواند بی جهت ابطال معامله را بخواهد یا به دلیل مبلغ غیرواقعی و غیره؛ مگر آنکه شرایط قانونی باطل بودن معامله وجود داشته و ثابت کند یا اینکه محجور بودن پدرش را ثابت کند.