۱۳مرداد/۹۶
مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی

ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیرامون جرم مزاحمت تلفنی بیان می دارد: هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌ دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات‌بیشتر…