۱۳مرداد/۹۶
کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری در قانون عبارت از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیاتبیشتر…