۱۱مرداد/۹۶
اختلاس

اختلاس و مجازات آن

اختلاس به چه معناست؟   اختلاس بدین معناست که مرتکب که از کارمندان دولت یا صنایع وابسته به دولت یا شهرداری ها و نهادهای انقلابی دیوان محاسبات و پایه های قضایی وبیشتر…