۰۶اردیبهشت/۰۰

صندوق تامین خسارات بدنی

نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای این‌که شخصی بتواند به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کند، باید دادگاه کیفری حکم به مسئولیت صندوق تأمین خسارات بدنی صادر کند. پس ازبیشتر…

۱۳مرداد/۹۶
مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی

ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیرامون جرم مزاحمت تلفنی بیان می دارد: هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌ دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات‌بیشتر…

۱۳مرداد/۹۶
مزاحمت برای بانوان

مزاحمت برای بانوان

مزاحمت برای بانوان   ایجاد مزاحمت و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی یا ارتکاب عمل توهین آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاصبیشتر…

۱۳مرداد/۹۶
کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری در قانون عبارت از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیاتبیشتر…

۱۳مرداد/۹۶
ضرب و جرح

ضرب و جرح

ضرب و جرح   هر اقدامی که موجب آسیب به جسم دیگری شود، موجب مسئولیت مرتکب خواهد بود. اگر این اقدام به صورت عمدی باشد، جنایت عمدی مستوجب قصاص خواهد بود وبیشتر…

۱۳مرداد/۹۶
چک پرداخت نشدنی

چک پرداخت نشدنی

در ماده ۳ قانون صدور چک اینگونه بیان شده است که “صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک   محال علیه وجه نقد داشته باشد”در مادهبیشتر…