۲۰مهر/۹۶
اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت (تعریف و دلایل اثبات مالکیت) مالکیت چیست؟ رابطه میان مال و شخص را مالکیت می گوییم که قانون آن را به عنوان کامل ترین حق برای مالک قانونی وضع کردهبیشتر…