۱۴خرداد/۹۷
تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟ همانطور که می دانیم با پایان یافتن مدت اجاره و با عدم تمدید قرارداد، اجاره دهنده از مستاجر می خواهد که ملک را تخلیه کند.بیشتر…