۱۴خرداد/۹۷
تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟ همانطور که می دانیم با پایان یافتن مدت اجاره و با عدم تمدید قرارداد، اجاره دهنده از مستاجر می خواهد که ملک را تخلیه کند.بیشتر…

۲۰مهر/۹۶
اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت (تعریف و دلایل اثبات مالکیت) مالکیت چیست؟ رابطه میان مال و شخص را مالکیت می گوییم که قانون آن را به عنوان کامل ترین حق برای مالک قانونی وضع کردهبیشتر…

۱۹شهریور/۹۶
مال مشاع

فروش مال مشاع

قانون مدنی و دیگر قوانین خاص در جمهوری اسلامی ایران تعریف صریح و جامعی از مال مشاع ارائه ننموده اند ولیکن با تأمل در پاره ای ازمواد همچون ۳۵۰،۴۷۵،۵۷۱ قانون مدنی وبیشتر…

۰۵شهریور/۹۶
سند رسمی انتقال ملک

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

طبق قانون هرگاه ملکی دارای سند رسمی باشد برای انتقال و معامله باید این انتقال به ثبت اسناد رسمی برسد و عموما نیز بدین نحو عمل می گردد که خریدار و فروشندهبیشتر…