0

منزل مسکونی اگر چه جزء مستثنیات دین است اما در موارد زیر قابل توقیف و فروش است :

۱/در صورتی که منزل مسكوني محكوم عليه بيش از نياز و شأن عرفي او باشد و اموال دیگری نداشته یا  امکان دسترسی به اموال دیگر وی وجود نداشته باشد، در این صورت ملک به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف پرداخت ديون محكوم عليه خواهد شد.

نکته:در صورتی که در مورد بالا استيفاي محکوم به ( طلب ) ، به طريق سهل تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكوم عليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان پذير باشد، در اين صورت محكوم به از طرق مذكور استيفاء خواهد شد.

۲/در صورتی که به حكم قانون منزل مسکونی،  تبديل به عوض ديگري شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرح هاي عمراني تبديل به وجه گردد؛ مگر اینکه محکوم علیه ثابت کند که با وجه دریافت شده قصد تهیه مستثنیات دین را دارد.

۳/در صورتی که  در اثر از بين رفتن منزل مسکونی ، عوضي دريافت شده باشد و آن عوض جزء مستثنیات دین نباشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است؛ مگر اینکه محکوم علیه ثابت کند که با عوض دریافت شده قصد تهیه مستثنیات دین را دارد.

شاهرخ صحرائی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *