محاسبه مهریه

از فرم اختصاصی طراحی شده زیر می توانید برای محاسبه مهریه تا سال ۱۳۹۷ استفاده کنید. در ابتدا سال وصول یا اجرای مهریه یا سال فوت زوج را انتخاب کنید. سپس سال وقوع عقد را انتخاب کنید. در انتها کافیست مبلغ مندرج در عقدنامه را به تومان وارد کنید تا نرخ مهریه به روز محاسبه شود. هر گونه سوال خود را می توانید از قسمت نظرات و یا قسمت سوالات حقوقی مطرح کنید.