اعسار
0

با صدور دادنامه و قطعیت آن در مراجع قضائی بدوی و تجدید نظر در امور مالی اعم از دیون ، مطالبات ، خسارات و … شخص محکوم علیه یا همان بدهکار به رد مبالغ محکوم به محکوم می گردد که بنا به وضعیت مالی و معیشتی ، اوضاعی حادث می گردد که پرداخت یکجای مبلغ میسر نگردیده و شخص محکوم علیه متوسل به اعسار از پرداخت محکوم به ( مبلغ محکومیت ) می گردد که با توجه به تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دعاوی اعسار دچار تغییراتی گردید که سیاق این دعوی را در قانون و رویه های سابق متفاوت نمود .

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ معسر را چنین تعریف می کند : « معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ، قادر به تأدیه دیون خود نباشد . »

اثبات نداشتن مال ذکر شده در ماده فوق دارای تشریفاتی است که ماده ۸ همان قانون بیان می دارد که به طور مختصر می توان به معرفی اموال و حساب های بانکی به نام شخص مدعی اعسار اشاره نمود هر چند که موضوع وفق رویه قضایی باید با شهادت ۲ شاهد نیز احراز گردد .
نکته حائز اهمیت اعسار در قانون جدید طرح دعاوی صحیح و با رعایت مواعد می باشد که امکان دارد مقوله رد اعسار یا طرح خارج از موعد آن منجر به حبس مدیون بنا به درخواست محکوم له گردد . لذا نباید به دعاوی اعسار به عنوان یک دعوی ساده قضائی نگریست چرا که بر اساس قانون شخصی که اعسار وی اثبات می گردد در دیگر دعاوی نیز می تواند از حکم صادره استعانت بگیرد و دیگر بدهی های خود را نیز به صورت اقساط پرداخت نماید .
با رعایت صحیح طرح دعوی اعسار در مرجع قضائی صالح می توان نسبت به دین یا محکومیت مالی به طریق قانونی استمهال طلبیده و پرداخت آن را از حالت یکجا به صورت تقسط تبدیل نمود .
موسسه حقوقی آئین ناجی مفتخر خواهد بود که دانش و تجربه خویش را در راستای حل مشکل در اختیار شما قرار دهد . شماره تماس ۸۸۵۴۸۳۹۱-۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *